8284 Nemesgulács,
József Attila u.72

Friss híreink:

Írta: Super User
Találatok: 1433

Gauland Zsófia

intézményvezető

testnevelés

 

 

gyógytestnevelés

File István

int.vez. helyettes

 

Kémia, fizika

 

 

Informatika

Árvai Gábor

felsős munk.köz. vez.

Történelem

 

 

Földrajz

 

 

Természetismeret

Kiss Vanda

Tanár

Testnevelés, biológia

 

 

Testnevelés

Kiss Anita

óraadó tanár

gyógypedagógus

 

 

etika

Molnár Annamária

osztályfőnök

rajz

 

 

technika

Molnár Eszter

szaktanár

angol nyelv

Pacskó Kornélné

(helyette:Popovics Ákosné)

osztálytanító

tanító

     

Tompa Imre

szaktanár

magyar nyelv és irodalom

 

 

etika

Tóth-Dóra Bernadett

osztálytanító

DÖK segítő

tanító

 

 

etika

Somlainé Jeney Szilvia

alsós munk. köz. vezető

tanító

Vass Szabina

osztályfőnök

matematika, ifjúságvédelmi
felelős

Vadászi Eszter

 

gyógypedagógiai asszisztens

Budainé Kiss Beáta

 

iskolatitkár

.

óraadó tanár

 gyógypedagógus

Tasner Rebeka óraadó tanár logopédus

Szabó Csaba

óraadó tanár

néptánc

     
     
 

 

 

Kolop Attila

 

karbantartó

Farkas Ferencné

 

takarító

Péterfi Józsefné

 

takarító

 

Kategória:

2023 © Keresztury Dezső Általános Iskola, Nemesgulács All Rights Reserved.