8284 Nemesgulács,
József Attila u.72

Friss híreink:

Kategória:

Időpont: 2022. április 21. és 22.     800 – 1700 óráig

- Szülői tájékoztató elektronikus ügyintézéshez 2022.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő/törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

A kötelező felvétel biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00020-27/2022. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (https://kk.gov.hu/2022-2023-tanevre-vonatkozo-altalanos-iskolai-korzetek-hatarai-beosztasa-kijeloleserol-szolo-hatartozat ) közzétételre került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index ).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési – oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, azonban lehetősége van a szülőknek/törvényes képviselőknek az előzetes online adatszolgáltatásra is. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

 

Nemesgulács, 2022. március 28.

 Gauland Zsófia
intézményvezető

 

Kategória:

 Iskolánk tanulói a tanáraikkal együtt közös program keretében feldíszítették az iskola fáját.
Kellemes karácsony váró hangulatban telt el a projekt nap.

Az iskola tanulói és dolgozói nevében, áldott békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Kategória:

Tisztelt Szülők/ Gondviselők/ Kollégák!

Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 járvány megfékezése céljából a közelmúltban meghozott jogszabályváltozások az Önökkel fennálló kapcsolatokat érinthetik.

Felhívom figyelmüket, hogy a lenti szabályok – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden, a köznevelési intézménybe belépő vagy a köznevelési intézmény területén tartózkodó személyre vonatkoznak.

A 484/2020.(XI.10.) Korm.rendelet 2021. november 20. napjától hatályos 1/A.§-a alapján a köznevelési intézmény vezetője határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait.

A nemesgulácsi, Keresztury Dezső Általános Iskolában a maszkhasználatra vonatkozó szabályok a következők, mely szerint az intézményben való tartózkodás alatt, a diákoknak és az iskola dolgozóinak az épületben, annak közösségi tereiben (folyosó, WC, aula, tanterem) kötelező a szájat, orrot eltakaró maszk viselése.

Az intézménybe belépő egyéb, jogviszonnyal nem rendelkező személy számára a maszkhasználat kötelező.

A 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat alapján 2021. december 1. napjától a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a belépni kívánó személy a belépéskor felmutatja

 • uniós digitális Covid-igazolványát;
 • védettségi igazolványát vagy applikációt;
 • nemzetközi oltási bizonyítványát;
 • más állam által kiállított, a magyar állam által elfogadott védettségi igazolását.

A belépéskori igazolási kötelezettség nem vonatkozik:

 • a köznevelési intézményben foglalkoztatottakra;
 • a köznevelési intézményben oktató-nevelő tevékenységet folytató személyekre;
 • a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra;
 • a tanulót kísérő legfeljebb 1 fő nagykorúra, ha az intézményvezető által meghatározott pontig, intézményünkben a főbejárat előtti terasz, lép be a köznevelési intézmény területére.

 

Kérem Önöket, hogy a fenti szabályokat és adott intézmény rendelkezéseit kísérjék figyelemmel és azokat tartsák be.

Nemesgulács, 2021. november 30.

                                                                                              Gauland Zsófia

                                                                                              intézményvezető

2022 © Keresztury Dezső Általános Iskola, Nemesgulács All Rights Reserved.